Động từ là một trong những loại từ vựng được dùng phổ biến và giữ vai trò không thể thiếu trong tiếng Anh. Động từ dùng để diễn tả hành động, một sự kiện, một tình huống, một trạng thái, một sự thay đổi,….

Dưới đây là một số loại động từ trong tiếng Anh mà chúng ta thường sử dụng:

Động từ chỉ hoạt động nhận thức.
Động từ chỉ hoạt động nhận thức liên quan đến những vấn đề như khám phá, nghiên cứu, lập kế hoạch,…

Ví dụ:

 • I believe that she is a good girl.
 • I would like to tell you something about myself so that you could comprehend me deeply.
 • Who knowsthe answer?

Động từ thể chất
Động từ thể chất (hay còn được gọi là động từ hành động), biểu diễn, thể hiện những hành động cụ thể của vật chất. Khi bạn có một sự chuyển động cơ thể hoặc sử dụng một dụng cụ nào đó, từ vựng bạn dùng để miêu tả hành động đó chính là động từ thể chất.

Ví dụ:

 • I go to school everyday by bus.
 • She comes from New York.
 • Noone likes

MỘT SỐ LOẠI ĐỘNG TỪ KHÁC
Trong tiếng Anh, chúng ta còn sử dụng rất nhiều loại động từ khác nhau và chúng đều có cách dùng và đặc điểm riêng. Hãy cùng theo dõi dưới đây nhé.

 • Động từ hành động:

Là những từ dùng để diễn tả hành động thể chất hay tinh thần của chủ ngữ trong câu. Chúng được sử dụng bất cứ khi nào bạn muốn diễn tả một hành động hoặc bàn luận với ai đó về việc gì.

 • Ngoại động từ:

Ngoại động từ là những từ chỉ hành động của một chủ thể xác định, tác động lên một đối tượng khác. Ngoại động từ không đi một mình mà phải đi kèm một bổ ngữ trực tiếp để thành một câu có nghĩa.

 • Nội động từ:

Nội động từ là những từ chỉ hành động của chủ thể không tác động trực tiếp lên bất kì đối tượng nào. Chúng không cần có một tân ngữ theo sau để câu có ý nghĩa.

 • Động từ khuyết thiếu:

Là những từ được dùng để miêu tả năng lực, khả năng, sự cho phép,…

 • Trợ động từ:

Dùng để bổ trợ cho các động từ chính trong câu,  giúp các động từ khác hình thành thể nghi vấn, thể phủ định, thể nhấn mạnh hay hình thành một thì trong tiếng Anh.

 • Cụm động từ:

Được kết hợp giữa các từ với nhau để tạo thành các cụm từ có ý nghĩa khác nhau giữa động từ gốc.

 • Động từ bất quy tắc:

Là những động từ được sử dụng trong thì quá khứ đơn và quá khứ phân từ của động từ.

 • Động từ chỉ trạng thái:

Là những từ dùng để miêu tả về tình cảm, trạng thái của con người, hoặc điều kiện tồn tại của sự vật.

Chúng ta có thể thấy, động từ trong tiếng Anh rất đa dạng và thú vị. Mỗi một loại động từ sẽ có cách sử dụng và công dụng khác nhau. Vì thế nên hãy cố gắng học thật chăm chỉ nha. Chúc các bạn học tốt.