Bài học đã được dịch, bạn hãy đưa chuột vào các câu tiếng anh để xem.


US Report Says Smoking is Even Worse Than BelievedBáo cáo Hoa Kỳ cho rằng hút thuốc còn nguy hiểm hợn mọi người nghĩ

For VOA Learning English, this is the Health ReportHọc tiếng anh qua VOA, đây là Báo cáo Sức Khỏe

A new report from the United States Surgeon General finds that smoking tobacco is even deadlier than was known.Một báo cáo mới của Tổng Y Sĩ Hoa Kỳ thấy rằng hút thuốc thậm chí còn gây chết người hơn mọi người nghĩ The report says smoking causes birth defects – a leading cause of death among babies.Báo cáo nói rằng hút thuốc gây ra dị tật bẩm sinh – một nguyên nhân hàng đầu gây tử vong ở trẻ sơ sinh. It also links smoking to cancer of the liver and colon, diabetes and other diseases. Hút thuốc cũng liên quan tới ung thư gan và đại tràng, tiểu đường và các bệnh khác. The first U.S. surgeon general’s report on tobacco and health was released in 1964.Báo cáo của Tổng Y Sĩ Hoa Kỳ đầu tiên về thuốc lá và sức khỏe được phát hành vào năm 1964 It was the first scientific report to link smoking with lung cancer and heart disease.Đó là các báo cáo khoa học đầu tiên cho thấy sự liên quan giữa hút thuốc và ung thư phổi và bệnh tim.

Now, 50 years later, Acting Surgeon General Boris Lushniak has released a new report on how smoking tobacco can harm health. Bây giờ 50 năm sau đó, Tổng Y Sĩ Hoa Kỳ đương nhiệm General Boris Lushniak đã xuất bản 1 báo cáo mới về việc thuốc lá có hại cho sức khỏe như thế nào. His report urges more tobacco-control measures. The suggested controls include raising price of cigarettes and banning smoking in enclosed spaces.Báo cáo của ông cũng thúc giục thêm các biện pháp kiểm soát thuốc lá. The new report calls for research on whether reducing nicotine in cigarettes could help people stop smoking.Các biện pháp kiểm soát được đề nghị gồm việc tăng giá thuốc lá cấm thuốc lá ở nhưng nơi đóng kín.

Doctor Lushniak says studies have shown that smoking can cause diseases such as diabetes and rheumatoid arthritis.Bác sĩ Lushniak nói nghiên cứu đã chỉ ra rằng hút thuốc có thể gây ra các bệnh như tiểu đường và thấp khớp. It also has been linked to an increased risk of tuberculosis and death.Nó cũng liên quan tới nguy cơ gia tăng của bệnh lao và cái chết. One of the most troubling findings is that women are now as likely to die from smoking as men.Nguy cơ phụ nữ có hút thuốc của bệnh ung thư phổi bây giờ cũng giống như một người hút thuốc lá. A woman smoker’s risk of lung cancer is now the same as a man who smokes. And more women die from chronic lung disease than men.Và nhiều phụ nữ chết vì bệnh phổi mãn tính hơn nam giới. Those who do not smoke are at a higher risk for stroke when left unprotected from tobacco smoke.Những người không hút thuốc có nguy cơ đột quỵ cao khi không được bảo vệ từ khói thuốc lá.

The new report finds that those who do not smoke are at a higher risk for stroke if left unprotected from tobacco smoke.Các báo cáo mới cho thấy những người không hút thuốc có nguy cơ cao bị đột quỵ nếu không được bảo vệ từ bỏ khói thuốc lá. The latest research also shows damage to unborn children.Các nghiên cứu mới nhất cũng cho thấy nhưng nguy hiểm cho thai nhi. Babies are more likely to be born with cleft palate if the mother smokes.Trẻ có nhiều khả năng bị quái thai khi sinh ra nếu người mẹ hút thuốc lá. The chemicals in tobacco smoke can have lasting effects on brain development in a fetus.Các hóa chất trong khói thuốc lá có thể có những ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển não bộ ở thai nhi. The latest research also shows the chemicals in tobacco smoke can harm brain development in a fetus.Các nghiên cứu mới nhất cũng cho thấy các hóa chất trong khói thuốc lá có thể gây tổn hại cho sự phát triển não bộ ở thai nhi. The surgeon general supports more anti-smoking media campaigns, and more help for people who want to stop smoking.Các bác sĩ phẫu thuật nói chung hỗ trợ nhiều phương tiện truyền thông chiến dịch chống hút thuốc lá, và giúp đỡ nhiều hơn cho những người muốn bỏ thuốc lá.