Hãy cùng tham khảo từ vựng tiếng Anh lớp 9 mình tổng hợp dưới đây để có thể hiểu bài và học tập tốt hơn nhé.

 

UNIT 1: A VISIT FROM A PEN PAL

 1. impression (n) sự gây ấn tượng
 2. impressive (a) gây ấn tượng
 3. beauty (n) vẻ đẹp
 4. beautiful (a) đẹp
 5. beautify (v) làm đẹp
 6. friendliness (n) sự thân thiện
 7. mausoleum (n) lăng
 8. mosque (n) nhà thờ Hồi giáo
 9. primary school: trường tiểu học
 10. secondary school: trường trung học
 11. peaceful (a) thanh bình, yên tĩnh
 12. peace (n) hòa bình, sự thanh bình
 13. atmosphere (n) bầu không khí
 14. pray (v) cầu nguyện
 15. abroad (a) (ở, đi) nước ngoài
 16. depend on: rely on tùy thuộc vào, dựa vào
 17. anyway (adv) dù sao đi nữa
 18. keep in touch with giữ liên lạc
 19. worship (v) thờ phượng
 20. similar (a) tương tự
 21. industrial (a) thuộc về công nghiệp
 22. industry (n) ngành công nghiệp
 23. temple (n) đền, đình
 24. association (n) hiệp hội
 25. Asian (a) thuộc Châu Á
 26. divide into chia ra
 27. region (n) vùng, miền
 28. regional (a) thuộc vùng, miền
 29. tropical (a) thuộc về nhiệt đới
 30. climate (n) khí hậu
 31. unit of currency đơn vị tiền tệ
 32. consist of: include bao gồm, gồm có
 33. population (n) dân số
 34. Islam Hồi giáo
 35. official (a) chính thức
 36. religion (n) tôn giáo
 37. religious (a) thuôc về tôn giáo
 38. in addition ngoài ra
 39. Buddhism (n) Phật giáo
 40. Hinduism (n) Ấn giáo
 41. widely (adv) môt cách rộng rãi
 42. education (n) nền giáo dục
 43. educate (v) giáo dục
 44. educational (a) tthuộc về giáo dục
 45. instruction (n) việc giáo dục
 46. instruct (v) hướng dẫn, chỉ dạy
 47. instructor (n) người hướng dẫn
 48. compulsory (a) bắt buộc
 49. area (n) diện tích
 50. member country quốc gia thành viên
 51. relative (n) nhân thân, bà con
 52. farewell party tiệc chia tay
 53. hang – hung – hung treo, máng

         UNIT 2: CLOTHING

 1. loose (a) lỏng, rộng
 2. pants (n): trousers quần (dài)
 3. design (n, v) bản thiết kế, thiết kế
 4. designer (n) nhà thiết kế
 5. fashion designer nhà thiết kế thời trang
 6. material (n) vật liệu
 7. convenient (a) thuận tiện
 8. convenience (n) sự thuận tiện
 9. lines of poetry những câu thơ
 10. fashionable (a) hợp thời trang
 11. inspiration (n) nguồn cảm hứng
 12. inspire (v) gây cảm hứng
 13. ethnic minority dân tộc thiểu số
 14. symbol (n) ký hiệu, biểu tượng
 15. symbolize (v) tượng trưng
 16. cross (n) chữ thập
 17. stripe (n) sọc
 18. striped (a) có sọc
 19. modernize (v) hiện đại hóa
 20. modern (a): hiện đại
 21. plaid (a) có ca-rô, kẻ ô vuông
 22. suit (a) trơn
 23. sleeve (n) tay áo
 24. sleeveless (a) không có tay
 25. short-sleeved (a) tay ngắn
 26. sweater (n) áo len
 27. baggy (a) rộng thùng thình
 28. faded (a) phai màu
 29. shorts (n0 quần đùi
 30. casual clothes (n) quần áo thông thường
 31. sailor (n) thủy thủ
 32. cloth (n) vải
 33. wear out mòn, rách
 34. unique (a) độc đáo
 35. subject (n) chủ đề, đề tài
 36. embroider (v) thêu
 37. label (n) nhãn hiệu
 38. sale (n) doanh thu
 39. go up = increase tăng lên
 40. economic (a) thuộc về kinh tế
 41. economy (n) nền kinh tế
 42. economical (a) tiết kiệm
 43. worldwide (a) rộng khắp thế giới
 44. out of fashion lỗi thời
 45. generation (n) thế hệ
 46. (be) fond of = like thích
 47. hardly (adv) hầu như không
 48. put on = wear mặc vào
 49. point of view quan điểm
 50. (be) proud of tự hào về

         UNIT 3: A TRIP TO THE COUNTRYSIDE

 1. buffalo (n) con trâu
 2. plough (n, v) cái cày, cày
 3. gather (v) gặt, thu hoạch
 4. crop (n) vụ mùa
 5. home village làng quê
 6. rest (n, v) (sự) nghỉ ngơi
 7. journey (n) chuyến đi, hành trình
 8. chance (n) dịp
 9. cross (v) đi ngang qua
 10. paddy filed cánh đồng lúa
 11. forest (n) rừng
 12. snack (n) thức ăn nhanh
 13. highway (n) xa lộ
 14. banyan tree cây đa
 15. entrance (n) cổng vào, lối vào
 16. shrine (n) cái miếu
 17. hero (n) anh hùng
 18. go boating đi chèo thuyền
 19. riverbank (n) bờ sông
 20. enjoy (v) – enjoyable (a) thú vị
 21. take a photo chụp ảnh
 22. reply (v) = answer trả lời
 23. play a role đóng vai trò
 24. flow – flew – flown chảy
 25. raise (v) nuôi
 26. cattle (n) gia súc
 27. pond (n) cái ao
 28. parking lot chỗ đậu xe
 29. gas station cây xăng
 30. exchange (v, n) (sự) trao đổi
 31. maize (n) = corn bắp / ngô
 32. nearby (a) gần bên
 33. complete (v hoàn thành
 34. feed – fed – fed cho ăn

       UNIT 4: LEARNING A FOREIGN LANGUAGE

 1. learn by heart học thuộc lòng
 2. as + adj / adv + as possible càng … càng tốt Ex: You come as soon as possible.
 3. quite (adv) = very, completely rất
 4. examiner (n) giám khảo
 5. examine (v) tra hỏi, xem xét
 6. examination (n) kỳ thi
 7. go on tiếp tục
 8. aspect (n) khía cạnh
 9. in the end = finally, at last cuối cùng
 10. exactly (adv) chính xác
 11. passage(n) đoạn văn
 12. attend (v) theo học, tham dự
 13. attendance (n) sự tham dự
 14. attendant (n) người tham dự
 15. course (n) khóa học
 16. written examination kỳ thi viết
 17. oral examination kỳ thi nói
 18. candidate (n) thí sinh, ứng cử viên
 19. award (v, n) thưởng, phần thưởng
 20. scholarship (n) học bổng
 21. dormitory (n) ký túc xá
 22. campus (n) khuôn viên trường
 23. reputation (n) danh tiếng
 24. experience (n, v) kinh nghiệm, trải qua
 25. culture (n) văn hóa
 26. cultural (a) thuộc về văn hóa
 27. close to gần
 28. scenery (n) phong cảnh, cảnh vật
 29. national (a) thuộc về quốc gia
 30. nation (n) quốc gia, đất nước
 31. national bank ngân hàng nhà nước

      UNIT 5: THE MEDIA

 1. media (n) phương tiện truyền thông
 2. invent (v) phát minh
 3. invention (n) sự phát minh
 4. inventor (n) nhà phát minh
 5. crier (n) người rao bán hàng
 6. latest news tin giờ chót
 7. popularity (n) tính phổ biến
 8. widely (adv) một cách rộng rãi
 9. teenager (n) thanh thiếu niên
 10. adult (n) người lớn
 11. thanks to nhờ vào
 12. variety (n) sự khác nhau, sự đa dạng
 13. channel (n) kênh truyền hình
 14. control (v) điều kiển, kiểm soát
 15. stage (n) giai đoạn
 16. development (n) sự phát triển
 17. develop (v) phát triển
 18. interactive (a) tương tác
 19. viewer (n) người xem
 20. show (n) buổi trình diễn
 21. remote (a) = far xa
 22. event sự kiện
 23. interact (v) ảnh hưởng
 24. interaction (n) sự tương tác
 25. benefit (n0 ích lợi

       UNIT 6: THE ENVIRONMENT

 1. folk music nhạc dân ca
 2. battle (n) trận chiến
 3. communicate (v) giao tiếp
 4. communication (n) sự giao tiếp
 5. relative (n) bà con, họ hàng
 6. means (n) phương tiện
 7. useful for sb có ích cho ai
 8. entertain (v) giải trí
 9. entertainment (n) sự giải trí
 10. commerce (n) thương mại
 11. limitation (n) sự hạn chế
 12. limit (v) giới hạn
 13. time-consuming (a) tốn nhiều thời gian
 14. suffer (v0 chịu đựng
 15. spam (n) thư rác
 16. leak (v) rò rỉ, chảy
 17. response (n, v) trả lời, phản hồi
 18. costly (adv) tốn tiền
 19. alert (a) cảnh giác
 20. surf (v) lướt trên mạng
 21. deforest (v) phá rừng
 22. dynamite (n) chất nổ
 23. dynamite fishing đánh cá bằng chất nổ
 24. spray (v) xịt, phun
 25. pesticide (n) thuốc trừ sâu
 26. volunteer (n) người tình nguyện
 27. conservationist (n) người bảo vệ môi trường
 28. once (adv) một khi
 29. shore (n) bờ biển
 30. sand (n) cát
 31. rock (n) tảng đá
 32. kindly (a) vui lòng, ân cần
 33. provide (v) cung cấp
 34. disappointed (a) thất vọng
 35. disappoint (v) làm ai thất vọng
 36. spoil (v) làm hư hỏng, làm hại
 37. achieve (v) đạt được, làm được
 38. achievement (n) thành tựu
 39. persuade (v) thuyết phục
 40. protect (v) bảo vệ
 41. protection (n) sự bảo vệ
 42. wrap (v) gói, bọc
 43. dissolve (v) phân hủy, hoàn tan
 44. natural resources nguồn tài nguyên thiên nhiên
 45. trash (n) rác
 46. harm (v) làm hại
 47. energy (n) năng lượng
 48. exhausted fume hơi, khói thải ra
 49. prevent (v) ngăn ngừa, đề phòng
 50. prevention (n) sự ngăn ngừa
 51. litter (v, n) xả rác, rác
 52. recycle (v) tái chế
 53. sewage (n) nước thải
 54. pump (v) bơm, đổ
 55. oil spill sự tràn dầu
 56. waste (n) chất thải
 57. end up cạn kiệt
 58. junk-yard (n) bãi phế thải
 59. treasure (n) kho tàng, kho báu
 60. stream (n) dòng suối
 61. foam (n) bọt
 62. hedge (n0 hàng rào
 63. nonsense (n) lời nói phi lý
 64. silly (a) ngớ ngẩn, khờ dại

         UNIT 7: SAVING ENERGY

 1. energy (n) năng lượng
 2. bill (n) hóa đơn
 3. enormous (a) quá nhiều, to lớn
 4. reduce (v) giảm
 5. reduction (n) sự giảm lại
 6. plumber (n) thợ sửa ống nước
 7. crack (n) đường nứt
 8. pipe (n) đường ống (nước)
 9. bath (n) bồn tắm
 10. faucet (n) = tap vòi nước
 11. drip (v) chảy thành giọt
 12. right away = immediately (adv) ngay lập tức
 13. folk (n) người
 14. explanation (n) lời giải thích
 15. bubble (n) bong bóng
 16. gas (n) khí
 17. valuable (a) quí giá
 18. keep on = go on = continue tiếp tục
 19. poet (n) nhà thơ
 20. minimize (v) giảm đến tối thiểu
 21. complaint to s.o (v) than phiền, phàn nàn
 22. complicated (a) phức tạp
 23. complication (n) sự phức tạp
 24. resolution (n) cách giải quyết
 25. politeness (n) sự lịch sự
 26. label (v) dán nhãn
 27. transport (v) vận chuyển
 28. clear up dọn sạch
 29. trash (n) đồ rác rưởi
 30. truck (n) xe tải
 31. look forward to mong đợi
 32. break (n) sự ngừng / nghỉ
 33. refreshment (n) sự nghỉ ngơi
 34. fly (n) con ruồi
 35. worried about lo lắng về
 36. surface (n) bề mặt
 37. frog (n) con ếch
 38. toad (n) con cóc
 39. electric shock (n) điện giật
 40. wave (n) làn sóng
 41. local (a) thuộc về địa phương
 42. local authorities chính quyền đại phương
 43. prohibit (v) = ban (v) ngăn cấm
 44. prohibition (n) sự ngăn cấm
 45. fine (v) phạt tiền
 46. tool (n) dụng cụ
 47. fix (v) lắp đặt, sửa
 48. waste (v) lãng phí
 49. appliance (n) đồ dùng
 50. solar energy năng lượng mặt trời
 51. nuclear power năng lượng hạt nhân
 52. provide (v): supply cung cấp
 53. power (n): electricity điện
 54. heat (n, v) sức nóng, làm nóng
 55. install (v) lắp đặt
 56. coal (n) than
 57. luxuries (n) xa xí phẩm
 58. necessities (n) nhu yếu phẩm
 59. consumer (n) người tiêu dùng
 60. consume (v) tiêu dùng
 61. consumption (n) sự tiêu thụ
 62. effectively (adv) có hiệu quả
 63. household (n) hộ, gia đình
 64. lightning (n) sự thắp sáng
 65. account for chiếm
 66. replace (v) thay thế
 67. bulb (n) bong đèn tròn
 68. energy-saving (a) tiết kiệm năng lượng
 69. standard (n) tiêu chuẩn
 70. last (v) kéo dài
 71. label (v) dán nhãn
 72. scheme (n): plan kế hoạch
 73. freezer (n) tủ đông
 74. tumble dryer máy sấy
 75. model (n) kiểu
 76. compared with so sánh với
 77. category (n) loại
 78. ultimately (adv): finally cuối cùng, sau hết
 79. as well as cũng như
 80. innovation (n): reform sự đổi mới
 81. innovate (v): reform đổi mới
 82. conserve (v) bảo tồn, bảo vệ
 83. conservation (n) sự bảo tồn
 84. purpose (n) mục đích
 85. speech (n) bài diễn văn
 86. sum up tóm tắt
 87. gas (n) xăng, khí đốt
 88. public transport vận chuyển công cộng
 89. mechanic (n) thợ máy
 90. wastebasket (n):sọt rác

      UNIT 8: CELEBRATIONS

 1. celebrate (v) làm lễ kỷ niệm
 2. Easter (n) lễ Phục Sinh
 3. Lunar New Year Tết Nguyên Đán
 4. wedding (n) đám cưới
 5. throughout (prep) suốt
 6. occur (v): happen / take place xảy ra, diễn ra
 7. decorate (v) trang trí
 8. decoration (n) sự trang trí
 9. sticky rice cake bánh tét
 10. be together: gather tập trung
 11. apart (adv) cách xa
 12. Passover (n) Lễ Quá Hải (của người Do thái)
 13. Jewish (n) người Do thái
 14. freedom (n) sự tự do
 15. slave (n) nô lệ
 16. slavery (n) sự nô lệ
 17. as long as miễn là
 18. parade (n) cuộc diễu hành
 19. colorful (a) nhiều màu, sặc sỡ
 20. crowd (v) tụ tập
 21. crowd (n) đám đông
 22. crowded (a) đông đúc
 23. compliment (n) lời khen
 24. compliment so on sth khen ai về việc gì
 25. well done Giỏi lắm, làm tốt lắm
 26. congratulate so on sth chúc mừng ai về
 27. congratulation lời chúc mừng
 28. Congratulations! Xin chúc mừng
 29. first prize giải nhất
 30. contest (n) cuộc thi
 31. active (a) tích cực
 32. charity (n) việc từ thiện
 33. nominate (v) chọn
 34. activist (n) người hoạt động
 35. acquaintance (n) sự quen biết
 36. kind (a) tử tế
 37. kindness (n0 sự tử tế
 38. trusty (a) đáng tin cậy
 39. trust (n) sự tin cậy
 40. express (v) diễn tả
 41. feeling (n) tình cảm, cảm xúc
 42. memory (n) trí nhớ
 43. lose heart mất hy vọng
 44. miss (v) nhớ, bỏ qua, trễ
 45. tear (n) nước mắt
 46. groom (n) chú rể
 47. hug (v) ôm
 48. considerate (a) ân cần, chu đáo
 49. generous (a) rộng lượng, bao dung
 50. generosity (n) tính rộng lượng, sự bao dung
 51. priority (n) sự ưu tiên
 52. sense of humour tính hài hước
 53. humourous (a) hài hước
 54. distinguish (v) phân biệt
 55. in a word: in brief / in sum tóm lại
 56. terrific (a): wonderful tuyệt vời
 57. proud of tự hào, hãnh diện
 58. alive (a) còn sống
 59. image (n) hình ảnh
 60. celebration (n) lễ kỷ niệm

        UNIT 9: NATURAL DISASTERS

 1. disaster (n) thảm họa → disastrous (a)
 2. natural disaster thiên tai
 3. snowstorm (n) bão tuyết
 4. earthquake (n) động đất
 5. volcano (n) núi lửa → volcanic (a): thuộc về núi lửa
 6. typhoon (n) bão nhiệt đới
 7. weather forecast dự báo thời tiết
 8. turn up vặn lớn
 9. turn down vặn nhỏ
 10. volume (n) âm lượng
 11. temperature (n) nhiệt độ
 12. thunderstorm (n) bão có sấm sét
 13. south-central (a) phía nam miền trung
 14. experience (v) trải qua
 15. highland (n) cao nguyên
 16. prepare for chuẩn bị cho
 17. laugh at cười nhạo, chế nhạo
 18. just in case nếu tình cờ xảy ra
 19. canned food thức ăn đóng hộp
 20. candle (n) nến
 21. match (n) diêm quẹt
 22. imagine (v) tưởng tượng
 23. share (v) chia sẻ
 24. support (v) ủng hộ
 25. ladder (n) cái thang
 26. blanket (n) chăn mền
 27. bucket (n) cái xô
 28. power cut cúp điện
 29. Pacific Rim vành đai Thái Bình Dương
 30. tidal wave / tsunami song thần
 31. abrupt (a) thình lình
 32. shift (n) sự chuyển dịch
 33. underwater (a) ở dưới nước
 34. movement (n) sự chuyển động
 35. hurricane (n) bão
 36. cyclone (n) cơn lốc
 37. erupt (v) phun
 38. eruption (n) sự phun trào
 39. predict (v) đoán trước
 40. prediction (n) sự đoán trước
 41. tornado (n) bão xoáy
 42. funnel-shaped (a) có hình phễu
 43. suck up hút
 44. path (n) đường đi
 45. baby carriage xe nôi

        UNIT 10: LIFE ON OTHER PLANETS

 1. UFOs = Unidentified Flying Objects vật thể bay không xác định
 2. in the sky trên bầu trời
 3. spacecraft (n) tàu vũ trụ
 4. planet (n) hành tinh
 5. believe (v) tin, tin tưởng
 6. aircraft (n) máy bay
 7. balloon (n) khinh khí cầu
 8. meteor (n) sao băng
 9. evidence (n) bằng chứng
 10. exist (v) tồn tại existence (n) sự tồn tại
 11. experience (n) kinh nghiệm
 12. pilot (n) phi hành gia
 13. alien (n) người lạ
 14. claim (v) nhận là, cho là
 15. egg-shaped (a) có hình quả trứng
 16. sample (n) vật mẫu
 17. capture (v) bắt giữ
 18. take aboard đưa lên tàu, máy bay
 19. examine (v) điều tra
 20. free (v) giải thoát
 21. disappear (v) biến mất disappearance (n) sự biến mất
 22. plate-like (a) giống cái dĩa
 23. device (n) thiết bị
 24. treetop (n) ngọn cây
 25. proof / support (n) bằng chứng
 26. falling star: sao sa
 27. shooting star sao băng
 28. hole (n) cái lỗ
 29. jump (v) nhảy
 30. health (n) sức khỏe
 31. healthy (a) khỏe mạnh
 32. space (n) không gian
 33. physical condition điều kiện thể chất
 34. perfect (a) hoàn hảo
 35. ocean (n) đại dương
 36. orbit (v) bay quanh quỹ đạo
 37. circus (n0 đoàn xiếc
 38. cabin (n) buồng lái
 39. experience (v) trải nghiệm
 40. marvelous (a) kỳ diệu