Trong tiếng Việt, từ ghép có 2 loại: từ ghép chính phụ và từ ghép đẳng lập. Từ ghép chính có tiếng chính đứng trước và tiếng phụ đứng sau nổ nghĩa cho tiếng chính. Từ ghép phụ lại không phân ra tiếng chính hay tiếng phụ và các tiếng bình đẳng với nhau. Vậy còn trong tiếng Anh, từ ghép được sử dụng và phân chia như thế nào? Bạn đã từng tìm hiểu qua chưa?

Từ ghép trong tiếng Anh cơ bản có những loại sau: danh từ ghép, cụm danh từ, cụm danh động từ và tính từ ghép.

 1. Danh từ ghép:

-Danh từ ghép là danh từ có cấu tạo gồm 2 từ trở lên ghép lại với nhau.

– Có 3 dạng danh từ ghép:

+ có khoảng trống giữa các từ:  swimming pool

+ có dấu gạch ngang giữa các từ: fire-fly

+ không có khoảng trống hay dấu gạch ngang giữa các từ: bathroom

– Danh từ ghép có thể được thành lập bằng cách kết hợp : danh từ + danh từ, danh từ+ động từ, danh từ+ cụm giới từ, động từ + giới từ….

Danh từ+ danh từ:

Bus stop( trạm dừng xe buýt)

Football ( bóng đá)

Danh từ+ động từ:

Software( phần mềm)

Full moon ( trung thu)

Danh từ+ cụm giới từ:

Mother-in-law: ( mẹ chồng, mẹ vợ)

Động từ+ giới từ:

Check-out: kiểm tra

Check -up : kiểm tra sức khỏe

Động từ-ing+ danh từ:

Swimming pool: bể bơi

Về phát âm:

Danh từ ghép thường có trọng âm ở từ đầu tiên. Trong cụm từ “pink ball”, cả hai từ đều có trọng âm như nhau (như bạn đã biết, danh từ và tính từ thường xuyên được nhấn mạnh). Trong danh từ ghép “golf ball”, từ đầu tiên được nhấn mạnh hơn, mặc dù cả 2 từ đều là danh từ. Vì “golf ball” là một danh từ ghép ta coi nó như một danh từ đơn và vì thế nó có một trọng âm đơn chính – ở từ đầu tiên. Trọng âm rất quan trọng trong danh từ đơn. Ví dụ, nó giúp chúng ta biết được nếu ai đó nói “a GREEN HOUSE” (ngôi nhà sơn màu xanh) hay “a GREENhouse” (nhà kính để trồng cây).

 

 1. Cụm danh từ:
 • Là một nhóm từ bắt đầu bằng một danh từ, có chức năng đồng cách và thường đi ngay trước hoặc sau danh từ nó biểu đạt.
 • Cụm danh từ được thành lập bằng cách kết hợp tính từ+ danh từ, ví dụ: two beautiful girls.
 • Có thể có một hoặc là nhiều tính từ đi kèm, nếu có nhiều tính từ thì ta sắp sếp tính từ theo thức tự sau :

Opinion – Size/Shape – Age – Color – Origin – Material – Purpose

Ví dụ: a black leather handbag.

A beautiful small round new blue Japanese wooden rolling doll.

 1. Tính từ ghép:
 • Là từ được cấu thành từ 2 tính từ hoặc hơn.
 • Có 5 công thức quen thuộc để hình thành tính từ ghép:

+ Danh từ+ tính từ:

 • mile –wide: rộng một dặm.
 • lightning-fast: nhanh như chớp.
 • snow –white: trắng như tuyết
 • duty-free: miễn thuế hải quan
 • rock-hard: cứng như đá
 • home- sick: nhớ nhà
 • sea –sick: say sóng
 • air sick: say máy bay
 • water-proof: không thấm nước
 • air-tight: kín gió, kín hơi

+ Số + danh từ đếm được số ít:

Ví dụ:

 • a four-beedrom house: một căn nhà có bốn buồng ngủ
 • a eighteen-year –old girl: một cô gái mười tám tuổi

+ Tính từ+ danh từ( thêm _ed)

Ví dụ:

 • kind-hearted        ( tốt bụng)
 • one-eyed              ( một mắt, chột )
 • strong-minded    ( cứng cỏi, kiên quyết )

+ Danh từ+ danh từ ( thêm _ed)

 • heart-shaped: hình trái tim
 • olive-skinned: có làn da màu olive, da nâu
 • lion-hearted: có trái tim sư tử, can đảm

+ Trạng từ+ quá khứ phân từ:

 • well-educated: được giáo dục tốt
 • well-dressed: ăn mặc đẹp
 • well-built: có vóc dáng to khoẻ, to con
 • newly-born: mới sinh
 1. Cụm danh động từ:
 • Là một nhóm từ bắt đầu bằng một danh động từ hay động từ thêm “ing”

Ví dụ:

My mother loves watching dramas.

Listening to music is a way to relax.

Mặc dù khá dài và phức tạp, tuy nhiên không phải quá khó để học và sử dụng từ ghép trong tiếng Anh. Hãy đọc thật kĩ và thực hành thật nhiều nhé. Chúc các bạn học tốt.