Trọng lượng xe và thay đổi kích thước đã được thực hiện vào ngày 14 tháng 5 năm 2013. Việc sửa đổi quy định tăng trọng lượng siêu trường siêu trọng tối đa cho phép trên Đường trọng lượng trung bình đến 49.500 kg và cho phép sử dụng xe moóc bốn trục tự lái trên các tuyến đường B. Ngoài ra, cấu hình tàu A, B và C hiện được phép hoạt động trên bất kỳ đường nào, miễn là chúng không có tải trọng và xe tải vanchuyenquakhoquatai.net kéo rơ moóc có xếp hạng trọng lượng dưới 10.000 kg hiện được miễn yêu cầu bù. Đây là liên kết đến Quy định về trọng lượng và kích thước của phương tiện .

Dự án thí điểm cho lốp xe thế hệ mới

Nova Scotia Vận tải siêu trường siêu trọng và Hạ tầng Cơ sở hạ tầng đang thu hút sự quan tâm từ các hãng vận tải để kiểm tra sự phù hợp của Lốp Xe Cơ Sở Rộng Thế Hệ Mới (NGWBT) trên cơ sở hạ tầng của tỉnh.

Xem thêm: vận chuyển văn phòng trọn gói

Theo dự án thí điểm này, người tham gia sẽ được phép tải trục để ngang bằng với các cấu hình trục nhóm lốp truyền thống trên các đường cao tốc được chọn.

Để tham gia, người vận chuyển phải gửi một kế hoạch tuyến đường, số xe tải dự kiến ​​mỗi ngày và cấu hình xe.

Xem thêm: Vận chuyển hàng bắc nam

Mục tiêu của nghiên cứu này là để đánh giá tác động đến cơ sở hạ tầng của NGWBT đơn hoạt động ở trọng lượng tương đương với cấu hình lốp kép truyền thống.

Đủ điều kiện

Các giấy phép siêu trường siêu trọng đặc biệt sẽ được cung cấp để tăng trọng số, với điều kiện các tiêu chuẩn sau đây được đáp ứng:

  • Phải sử dụng NGWBT đã được phê duyệt
  • Phải có Xếp hạng an toàn cho nhà cung cấp đạt yêu cầu, Chưa được kiểm tra hoặc tốt hơn
  • Thoả thuận đệ trình các kiểm tra ngẫu nhiên, định kỳ từ các viên chức Tuân thủ Xe cộ.
  • Thỏa thuận hoàn thành một thông số đánh giá thí điểm (được xác định bởi TIR).

Xem thêm: http://www.anhnguminhquang.com/2018/11/bc-up-gioi-han-trong-luong-cho-single.html