tieng anh thuong mai cho doanh nghiep

  • Công ty bạn kinh doanh sản phẩm trong môi trường quốc tế?
  • Bạn cần đào tạo tiếng Anh Thương Mại cho nhân viên để nâng cao hiệu quả kinh doanh ?

Các bạn có thể mở ngày 1 lớp tiếng Anh Thương Mại ngay tại doanh nghiệp để đạt mục đích Tiếng Anh doanh nghiệp thương mại là chương trình được thiết kế theo yêu cầu của từng doanh nghiệp nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đào đạo của từng ngành nghề cụ thể. Tùy theo từng yêu cầu, JAXTINA thiết kế các khóa học cụ thể như sau:

  • Tiếng Anh trong Sales và Marketing
  • Tiếng Anh giao tiếp qua điện thoại.
  • Tiếng Anh trong Sản xuất.
  • Tiếng Anh trong Trình bày và Đàm phán Kinh doanh.
  • Tiếng Anh trong Dịch vụ khách hàng.
  • Viết tiếng Anh Thương mại…nhằm mang đến hiệu quả tối ưu bằng phương pháp áp dụng kiến thức và nội dung vào thực tiễn công việc.