Tiếng Anh phổ thông lớp 11 gồm những bài học rất quan trọng về từ vựng và ngữ pháp, các em nên thường xuyên bổ sung, ôn từ vựng và ngữ pháp bằng cách xem những mẫu ngữ pháp được tóm tắt trong từng bài học dưới đây. Chúc các em học tốt!


tieng anh lop 11 bai 1 friendship

BÀI 1: FRIENDSHIP


tieng anh lop 11 bai 2 PERSONAL EXPERIENCES

BÀI 2: PERSONAL EXPERIENCES


tieng anh lop 11 BÀI 3: A PARTY

BÀI 3: A PARTY


tieng anh lop 11 bai 4: VOLUNTEER WORK

BÀI 4: VOLUNTEER WORK


tieng anh lop 11 BÀI 5: ILLITERACY

BÀI 5: ILLITERACY


tieng anh lop 11 BÀI 6: COMPETITIONS

BÀI 6: COMPETITIONS


tieng anh lop 11 bai BÀI 7: WORLD POPULATION

BÀI 7: WORLD POPULATION


tieng anh lop 11 BÀI 8: CELEBRATIONS

BÀI 8: CELEBRATIONS


tieng anh lop 11 BÀI 9: THE POST OFFICE

BÀI 9: THE POST OFFICE


tieng anh lop 11 BÀI 10: NATURE IN DANGER

BÀI 10: NATURE IN DANGER


tieng anh lop 11 BÀI 11: SOURCES OF ENERGY

BÀI 11: SOURCES OF ENERGY


tieng anh lop 11 BÀI 12: THE ASIAN GAMES

BÀI 12: THE ASIAN GAMES


tieng anh lop 11 BÀI 13: HOBBIES

BÀI 13: HOBBIES


tieng anh lop 11 BÀI 14: RECREATION

BÀI 14: RECREATION


tieng anh lop 11 BÀI 15: SPACE CONQUEST

BÀI 15: SPACE CONQUEST


tieng anh lop 11 BÀI 16: THE WONDERS OF THE WORLD

BÀI 16: THE WONDERS OF THE WORLD