Thiết kế và ứng dụng web liên quan đến các tiêu chuẩn để xây dựng và kết xuất các trang web, bao gồm HTML, CSS, SVG, API thiết bị và các công nghệ khác cho Ứng dụng web (Web WebApps). Phần này cũng bao gồm thông tin về cách làm cho các trang có thể truy cập được đối với người khuyết tật (WCAG), để quốc tế hóa chúng và khiến chúng hoạt động trên thiết bị di động mà các công ty web thường áp dụng

HTML & CSS Liên kết tiêu đề

HTML và CSS là các công nghệ cơ bản để xây dựng các trang Web: HTML (html và xhtml) cho cấu trúc, CSS cho kiểu dáng và bố cục, bao gồm cả WebFont. Tìm tài nguyên để thiết kế trang Web tốt cũng như các công cụ hữu ích.

API web JavaScript Liên kết tiêu đề

Các API tiêu chuẩn để phát triển Ứng dụng Web phía máy khách bao gồm các API cho Định vị địa lý, XMLHttpRequest và các tiện ích di động. Các tiêu chuẩn W3C cho các mô hình tài liệu (DOM DOM DOM) và các công nghệ như XBL cho phép các nhà cung cấp nội dung tạo tài liệu tương tác thông qua kịch bản.

Đồ họa Liên kết tiêu đề

W3C là ngôi nhà của định dạng raster PNG được triển khai rộng rãi, định dạng vector SVG và API Canvas. WebCGM là một định dạng chuyên biệt hơn được sử dụng, ví dụ, trong các lĩnh vực kỹ thuật ô tô, hàng không.

Âm thanh và video Liên kết tiêu đề

Một số định dạng W3C cho phép tác giả thuyết trình âm thanh và video bao gồm HTML, SVG và SMIL (để đồng bộ hóa). W3C cũng đang làm việc trên một định dạng văn bản được định thời gian cho chú thích và các ứng dụng khác.

xem thêm: dịch vụ thiết kế web

Khả năng tiếp cận Liên kết tiêu đề

Sáng kiến ​​Khả năng truy cập Web của W3C (WAI) đã xuất bản Nguyên tắc truy cập nội dung web (WCAG) để giúp tác giả tạo nội dung mà người khuyết tật có thể truy cập được. WAI-ARIA cung cấp cho tác giả nhiều công cụ hơn để tạo Ứng dụng web có thể truy cập bằng cách cung cấp thêm ngữ nghĩa về các vật dụng và hành vi.

Quốc tế hóa Liên kết tiêu đề

W3C có sứ mệnh thiết kế công nghệ hoạt động trên các nền văn hóa và ngôn ngữ. Chẳng hạn, các tiêu chuẩn W3C như HTML và XML được xây dựng trên Unicode. Ngoài ra, W3C đã xuất bản hướng dẫn cho các tác giả liên quan đến văn bản thẻ ngôn ngữ hai chiều (pricei), v.v.

Web di động Liên kết tiêu đề

W3C quảng bá cho One One Web trực tuyến có sẵn trên mọi thiết bị. Thực tiễn tốt nhất trên web di động của W3C giúp tác giả hiểu cách tạo nội dung cung cấp trải nghiệm hợp lý trên nhiều loại thiết bị, bối cảnh và địa điểm.

Riêng tư Liên kết tiêu đề

Web là một công cụ mạnh mẽ để liên lạc và giao dịch các loại. Điều quan trọng là phải xem xét ý nghĩa bảo mật và quyền riêng tư của Web như một phần của thiết kế công nghệ. Tìm hiểu thêm về theo dõi và bảo mật Ứng dụng Web.

Toán trên mạng Liên kết tiêu đề

Toán học và công thức được sử dụng trên các thiết kế Web cho các báo cáo kinh doanh, tài liệu giáo dục và nghiên cứu khoa học. MathML của W3C cho phép toán học được phục vụ, nhận và xử lý trên World Wide Web, giống như HTML đã kích hoạt chức năng này cho các loại nội dung khác.