Những tưởng ngày tháng trong tiếng Anh là ngữ pháp đơn giản nhất khi học tiếng Anh, tuy nhiên vẫn còn khá nhiều bạn cảm thấy mông lung về vấn đề đọc và viết ngày tháng tiếng Anh một cách chính xác nhất. Hãy cùng mình tìm hiểu nhé.

Chúng ta có 3 quy tắc viết ngày tháng trong tiếng Anh thông dụng.

Cách viết ngày tháng trong tiếng Anh- Anh:

Trong tiếng Anh- Anh, thông thường chúng ta sẽ viết ngày trước tháng và bạn có thể thêm số thứ tự vào phía sau (ví dụ: st, th…), đồng thời bỏ đi giới từ of ở vị trí trước tháng (month).

Ví dụ:

  • 6 February => 6th February
    => The 6th of February

Khi Khi đọc ngày tháng theo văn phong Anh – Anh, bạn sử dụng mạo từ xác định trước ngày.

Ví dụ:

  • February the second.

Trong tiếng Anh-Anh, dấu phẩy không cần thiết cho viết ngày tháng, ngoại trừ bạn dung dấu phẩy để phân biệt ngày tháng riêng biệt.

Nếu bạn muốn thêm thứ ngày vào thì bạn phải thêm vào phía trước. Và bắt buộc bạn phải dung dấu phẩy hoặc thêm the và of.

Ví dụ:

  • Tuesday, 6 February 2018 =>Tuesday, the 6th of February, 2018

Viết ngày tháng trong tiếng Anh- Mỹ

Trong tiếng Anh Mỹ, tháng luôn viết trước ngày và có mạo từ đằng trước nó. Dấu phẩy thường được sử dụng trước năm.

Ví dụ:

  • February 6 => February 6, 2018

Bạn cũng có thể viết ngày, tháng, năm bằng các con số và đây cũng là cách thông dụng nhất.

Ví dụ:

  • 6/2/2018 hoặc 6-2-2018

Tuy nhiên nếu bạn sử dụng cách viết như trong ví dụ trên, sẽ rất dễ xảy ra nhầm lẫn bởi nếu hiểu theo văn phong Anh-Anh sẽ là ngày mồng 9 tháng 8 năm 2007 nhưng sẽ là mồng 8 tháng 9 năm 2007 theo văn phong Anh-Mỹ.
Các cách đọc và viết ngày tháng cơ bản

Cách viết: Thứ, tháng + ngày (số thứ tự), năm (A.E)

Ex: Tuesday, February 6th, 2018

Thứ, ngày (số thứ tự) + tháng, năm (B.E)

Ex: Tuesday, 6th February, 2018

Đôi lúc trong quá trình học tiếng Anh, bạn sẽ thấy trong một số trường hợp, người Anh, Mỹ viết ngày tháng như sau:

Tuesday, February 6, 2018

Tuesday, 6 February, 2018

Cách đọc: Thứ + tháng + ngày (số thứ tự) + năm hoặc Thứ + ngày (số thứ tự) + of + tháng + năm.

Ex: Wednesday, December 3rd, 2008

Wednesday, December the third, two thousand and eight.

hoặc Wednesday, the third of December, two thousand and eight.

Như vậy, chắc hẳn các bạn đã rõ về các quy tắc đọc cũng như viết ngày tháng trong tiếng Anh rồi đúng không? Hãy đọc kĩ và học chăm chỉ nhé. Chúc các bạn luôn học tốt.