Hầu hết mọi người đều bối rối về việc sử dụng đúng hai từ vựng “Hope” và “ With”. Mặc dù dễ dàng để sử dụng khi nói, nhưng lại khó khăn để hiểu chúng.

  1. “Hope”
  • “Hope” được sử dụng trong một cuộc trò chuyện truyền đạt khả năng của một sự kiện mà người ta mong đợi.
  • Hope” được sử dụng khi người ta tin rằng những sự kiện mong muốn có khả năng xảy ra cao.
  • Động từ sau “Hope” có thể được chia ở tất cả các thời.

Ví dụ: I hope that I did turn the light off before I go out.

( Gía như mình đã tắt đèn trước khi ra ngoài)

My family hopes you will comeback.

( Gia đình mình hy vọng cậu sẽ sớm trở lại)

  1. Wish”
  • Theo từ điển Webster, thuật ngữ “wish” có thể được định nghĩa là “một thuật ngữ dùng để chỉ sự ham muốn hoặc trỏ đến cái gì đó mà người ta mong muốn”. Nó thường được theo sau bởi một nguyên mẫu hoặc một mệnh đề, chẳng hạn như trong ví dụ , “I wish to travel tomorrow”
  • Chúng ta sử dụng “Wish” khi điều chúng ta mong muốn đã không xảy ra hoặc không thể xảy ra.
  • Động từ sau “wish” không thể chia được ở thì hiện tại.

+ Khi nói đến mong muốn về quá khứ, ta sử dụng quá khứ hoàn thành.

Ví dụ: Mary wishes she had spent more time studying rather than chatting with her boyfriend.

( Mary mong muốn cô đã dành nhiều thời gian học tập hơn là trò chuyện với bạn trai của cô.)

+ Khi nói về mong muốn của hiện tại nhưng không thể xảy ra, ta chia động từ ở thì quá khứ đơn.

Ví dụ: I wish I belonged in the top ten of my class.

( Mình ước mình có thể nằm ở top 10 của lớp)

Tóm lại, chúng ta sử dụng “ wish” khi đề cập đến các sự việc không thể xảy ra, trong khi “hope” sử dụng cho những mong muốn hợp lí, có thể xảy ra. Không quá khó khăn để phân biệt đúng không?