‘Difficult” và “Hard” là hai từ vựng được sử dụng rất phổ biến và đều mang nghĩa là “khó khăn”. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, chúng không thể sử dụng thay thế cho nhau mà có những đặc trưng riêng. Cùng xem nhé.

 1. “Difficult” – /’difikəlt/: khó khăn, gay go.

 

 • Dùng để chỉ một việc không dễ dàng, khó, mô tả tính chất công việc, sự việc hoặc hành động nào đó khó, cần nhiều hơn nỗ lực và kĩ năng để hiểu, hoàn thành.

Ví dụ: She had a difficult decision to make.

The questions are too difficult for the children.

 • Chỉ một đặc điểm, sự gian khổ hay vấn đề nào đó.

Ví dụ: The snow and ice which had made life difficult for the past eight weeks was finally on the retreat.

The family are finding it a bit difficult at the moment as you can imagine.

 • Cũng có thể mang nghĩa là “ Không thể quản lý, khó kiểm soát”

Ví dụ: A difficult child.

 • Difficult không thể được sử dụng để mô tả tính chất của vật chất.

Ví dụ: Nói “The concrete is difficult” hay “The wood is difficult” là sai.

Phải nói là “The concrete is hard” (Bê tông cứng) hay “The wood is hard” (Gỗ cứng).

 1. “Hard” – /hɑ:d/: cứng rắn, hà khắc, khó khăn.

 

 • Dùng để chỉ những thứ cứng rắn, không dễ vỡ.

Ví dụ: The slate broke on the hard floor.

 • Chỉ người không dễ để lộ ra điểm yếu, cứng rắn.

Ví dụ: He’s a hard man, unafraid of any opposition, and he gets other people working well and riled up

 • Dùng để chỉ giá cao, chắc chắn.

Ví dụ: Since nearly 70% of hard stock is tightly held and not available for sale at the moment, that leaves a very small number of hard shares available.

 • Chỉ sự chậm và khó khăn.

Ví dụ: Old habits die hard. ( Những thói quan cũ khó sửa)

 • Đặt rất nhiều cố gắng, nỗ lực năng lượng vào hành động.

Ví dụ: A woodpecker had himself a nice fat acorn, and he was hard at work to crack it open.

 • Khó để giải quyết, để hiểu.

Ví dụ: This is a really hard question.

 • Chỉ sự chăm chú, tha thiết.

Ví dụ:  I thought hard about it.

Như chúng ta thấy, mỗi từ vựng trong tiếng Anh lại có một đặc trưng riêng, và cách sử dụng chúng thường không giống nhau hoàn toàn. Vì thế các bạn cần tìm hiểu kỹ để có cách sử dụng chúng chính xác nhất nhé. Chúc các bạn học tốt.