Thường thì chúng ta sẽ cảm thấy khó phân biệt và phân vân không biết nên dùng từ nào trong số “Most”, “Most of”, “Almost” và “Mostly” trong từng trường hợp khác nhau. Vì vậy, hôm nay mình sẽ tổng hợp lại cách dùng và sự khác nhau của chúng giúp các bạn học dễ dàng hơn nhé.

 1. “Most”: hầu hết, nhất…

 

 • Chúng ta dùng “Most” để nói đến số lượng, mức độ.

 

 • “Most” là tính từ, bổ nghĩa cho danh từ.

 

Most + N ( đi với danh từ không xác định ) = hầu hết

Ví dụ: She plays tennis most mornings.

 • “Most” cũng được sử dụng trong dạng thức câu so sánh hơn nhất.

Ví dụ: They’re using the most advanced technology in the world.

          Scafell Pike is the most easily identifiable peak in the Lake District.

 1. “Most of”
 • Được sử dụng như một đại từ.

 

 • Khi muốn đề cập đến những đối tượng cụ thể, đã được biết đến hay hiểu từ trước thì bắt buộc phải dùng “Most of” và theo sau nó phải là các danh từ xác định:

 

Most of + a/an/the/this/that/these/those/my/his… + N = hầu hết

 

Ví dụ: Most of the students in college have a good time on Saturday night.

 1. “Almost”: hầu hết, gần như.

 

 • Được sử dụng giống như một trạng từ trong câu (= nearly)

 

 • Thường đi với Anybody, anything, no one, nobody, all, everybody, every.

 

Ví dụ: It was almost six o’clock when he left.

It’ll cost almost as much to repair it as it would to buy a new one.

 1. “Mostly”: hầu hết, chủ yếu là.

 

 • Chúng ta không sử dụng “Mostly” để thay thế “Most” hay “The most”.

Ví dụ: I am mostly interested in the history of the house.

Đến đây thì chắc các bạn cũng rõ cách sử dụng và sự khác nhau của “Most”, “Most of”, “Almost” và “Mostly” rồi đúng không? Hi vọng bài viết hữu ích với các bạn. Chúc các bạn luôn học tốt.