Tình bạn là một trong những tình cảm đặc biệt quan trọng đối với cuộc đời mỗi người. Nó là một điều thiêng liêng và đáng trân quý nhất với mỗi chúng ta. Chúng ta có thể chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, cùng khóc, cùng cười với nhau, cùng vượt qua gian nan và những thăng trầm trong cuộc sống. Có rất nhiều câu nói tiếng Anh sâu sắc và tuyệt vời về tình bạn. Hãy cùng đọc và cảm nhận nhé!

The greatest gift of life is friendship, and I have received it.

Món quà lớn nhất của cuộc đời này chính là tình bạn, mà mình đã nhận được

Friends show their love in times of trouble, not in happiness

Những người bạn thể hiện tình cảm thông qua khó khăn, chứ không phải trong niềm hạnh phúc

Walking with a friend in the dark is better than walking alone in the light

Đi cùng với một người bạn trong bóng tối tốt hơn là đi một mình dưới ánh sáng

A real friend is one  who walks in when the rest of the world walks out

Một người bạn thật sự là người cho dù cả thế giới quay lưng sẽ vẫn ở bên bạn

Remember that the most valuable antiques are dear old friends

Hãy nhớ rằng tác phẩm mĩ thuật giá trị nhất chính là những người bạn thân thương lâu năm

Friends are medicine for a wounded heart, and vitamins for a hopeful soul

Bạn bè là liều thuốc cho một trái tim bị tổn thương, một liều thuốc bổ cho một tâm hồn tràn đầy hi vọng

A friend who understands your tears is much more valuable than a lot of friends who only know your smile

Một người bạn người mà thấu hiểu được giọt nước mắt của bạn đáng giá hơn rất nhiều người chỉ biết đến nụ cười của bạn

The strong bond of friendship is not always a balanced equation; friendship is not always about giving and taking in equal shares. Instead, friendship is grounded in a feeling that you know exactly who will be there for you when you need something, no matter what or when.

Một tình bạn được sinh ra mạnh mẽ thường không có một phép tính công bằng; tình bạn không đơn thuần chỉ là cho và nhận. Mà thay vào đó, tình bạn dựa vào cảm giác khi bạn biết chính xác ai sẽ ở bên bạn khi bạn cần một thứ gì đó, không cần bận tâm đó là gì, và đó là lúc nào

A friend is someone who gives you total freedom to be yourself – and especially to feel, or not feel. Whatever you happen to be feeling at any moment is fine with them. That’s what real love amounts to- letting a person be what he really is

Một người bạn là người mang đến cho bạn quyền tự do để được là chính mình – đặc biệt là để cảm nhận, hoặc là không. Bất cứ chuyện gì xảy ra để cảm nhận ở bất cứ thời điểm nào đều ổn với họ. Đó chính là độ lớn lao của một thứ tình cảm thật sự – cho phép một ai đó được làm chính mình

True friendship is never serene

Một tình bạn thật sự thì không bao giờ bình lặng

Friends are the siblings God never gave us

Bạn bè chính là người anh em ruột mà Chúa không bao giờ trao tặng cho chúng ta

It is one of the blessings of old friends that you can afford to be stupid with them

Đó là một trong những phước lành từ những người bạn cũ trao tặng cho chúng ta khi chúng ta có thể thoải mái trở nên ngu ngốc cùng với họ

Friendship is the hardest thing in the world to explain. It is not something you learn at school. But if you haven’t learned the meaning of friendship, you really haven’t learned anything

Tình bạn là một trong những khái niệm khó giải thích nhất trên thế giới. Đó không phải là thứ bạn học được ở trường. Nhưng nếu bạn không học được ý nghĩa của tình bạn, có nghĩa là bạn thật sự không học được bất cứ thứ gì trên đời này cả.

Sitting silently beside a friend who is hurting may be the best gift we can give

Ngồi yên lặng bên một người bạn đang bị tổn thương có thể là món quà tốt nhất chúng ta có thể trao tặng

In my friend, I find a second self

Trong dáng hình của bạn tôi, tôi tìm thấy mình trong đó

Friendship  is not about who you have known the longest, it is about who walked in to your life, said “ I’m here for you” and proved it

Tình bạn không phải là người bạn đã quen lâu năm nhất, mà đó là người đi cùng với bạn trong đời, và luôn nói “ Mình ở đây với cậu mà” và chứng minh điều đó

Lots of people want to ride with you in the limo, but what you want is someone who will take the bus with you when the limo breaks down

Có rất nhiều người muốn đi cùng bạn trong chiếc limo, nhưng cái mà bạn muốn chính là một ai đó sẽ bắt xe buýt cùng với bạn khi chiếc limo bị hỏng

True friends are like diamonds – bright, beautiful, valuable, and always in style

Những người bạn thật sự giống như là những viên kim cương – tỏa sáng, xinh đẹp, giá trị và luôn luôn có phong thái riêng

A strong friendship doesn’t need daily conversation or being together. As long as the relationship lives in the heart, true friends never part

Một tình bạn to lớn không cần những cuộc đối thoại mỗi ngày cùng nhau. Chừng nào mà mối quan hệ ấy vẫn tồn tại trong trái tim, những người bạn thật sự không bao giờ xa lìa

The most beautiful discovery true friends make is that they can grow separately without growing apart

Phát hiện tuyệt vời nhất mà những người bạn tốt tạo ra đó chính là họ có thể phát triển riêng rẽ mà không cần phải tách rời.