Thông thường trong tiếng Anh có hai loại động từ chúng ta thường gặp: ngoại động từ và nội động từ. Vậy hai loại động từ này có điểm nào khác biệt? Hãy cùng mình khám phá nhé.

Ngoại động từ

Ngoại động từ là từ chỉ hành động gây ra hoặc tác động đến một chủ thể khác. Chúng được sử dụng với một tân ngữ là danh từ hoặc một cụm từ chỉ người hoặc vật nào đó bị ảnh hưởng bởi hành động của động từ.

Ví dụ:

 • She teaches our daughter Math. => ngoại động từ
 • The speaker discussed different marketing strategies in the video => ngoại động từ
 • Miriam borrowed the methodology book from her classmate because she forgot her copy. => ngoại động từ<

Nội động từ

Nội động từ diễn tả hành động nội tại của người nói hay người, chủ thể thực hiện hành động. Chúng là những động từ không có tân ngữ đi kèm.
Ví dụ:

 • The sun rises in the East. => nội động từ
 • The students arrived at the residency in Houston. nội động từ
 • They laugh uncontrollably. nội động từ

LƯU Ý: MỘT SỐ ĐỘNG TỪ VỪA CÓ THỂ ĐÓNG VAI TRÒ LÀ NỘI ĐỘNG TỪ, VỪA CÓ THỂ LÀ NGOẠI ĐỘNG TỪ. HÃY XEM CÁC VÍ DỤ SAU:
Continue

 • We will continue the meeting after the break. (Chúng ta sẽ tiếp tục buổi mít- ting sau giờ nghỉ.) => ngoại động từ
 • The meeting will be continued after the break. (Buổi mít-ting sẽ được tiếp tục sau giờ nghỉ.) => nội động từ

Play

 • Three of the students play the guitar. (3 trong số các học sinh chơi guitar.) => ngoại động từ
 • The students will play outside today. (Học sinh sẽ chơi bên ngoài ngày hôm nay.) =>; nội động từ

Return

 • Javier returned the book to the library. (Javier đã trả quyển sách cho thư viện.) => ngoại động từ
 • The students returned to school after the winter break. (Học sinh đã quay trở lại trường sau kì nghỉ đông.) => nội động từ

Grow

 • grow zucchini in my garden. (Tôi đã trồng zucchini trong vườn.) => ngoại động từ
 • My daughter is growing quickly. (Con gái tôi đang lớn lên rất nhanh.) => nội động từ

Như vậy, nội động từ và ngoại động từ cũng có nhiều trường hợp đặc biệt đó. Hãy học cẩn thận và chăm chỉ để đạt kết quả tốt nhất nhé.