Học kèm theo yêu cầu
  • Bạn không có đủ thời gian tham gia các lớp học thông thường tại các trung tâm?
  • Bạn muốn học nhiều hơn 3 buổi/tuần? Bạn muốn học 1 thầy 1 trò để được kèm cặp sát sao hơn?
  • Bạn muốn 1 khóa học đáp ứng tối đa nhu cầu hiện tại của mình?
  • Bạn muốn học kèm với giáo viên nước ngoài ngay tại doanh nghiệp mình sau giờ làm việc?
  • Bạn muốn cải thiện tiếng Anh nhanh nhất có thể?

Khóa học một kèm một là khóa học linh động nhất và đáp ứng mọi mong muốn của bạn. Đây là khoá học do trực tiếp các giáo viên nước ngoài tại JAXTINA giảng dạy, bạn sẽ đạt được hiệu xuất 100% khi học 1 thầy 1 trò trực tiếp. Tuy vào khả năng của bạn, ,mỗi buổi học có thể là 1 đề tài thảo luận, 1 chủ đề, chủ điểm do chính các bạn yêu cầu.