Động từ nguyên mẫu trong tiếng Anh là một trong những ngữ pháp tiếng Anh rất quan trọng đối với chúng ta khi học tiếng Anh. Vì thế, bất cứ ai cũng cần phải nắm vững ngữ pháp này để có thể sử dụng chính xác và thành thạo hơn. Hôm nay, mình sẽ giúp các bạn hiểu sâu, hiểu rõ hơn về chúng nhé.

Động từ nguyên mẫu có hai hình thức:

 • Động từ nguyên mẫu không “to”( Zero infinitive): động từ gốc
 • Động từ nguyên mẫu có “to”: to + V

Động từ nguyên mẫu không “to”

Được dùng sau những động từ khuyết thiếu: can, could, may, might, must, need, shall, should, will, and would.

Ví dụ:

 • I can do these hard homework.
 • You should take care of
 • She will buy a bike to go to school.

Đứng sau các động từ chỉ tri giác:see, hear, feel, watch

Ví dụ:

 • He saw her fall from the cliff.
 • She felt the spider crawl up her leg.

Đứng sau động từ “Make” và “Let”

Ví dụ:

 • Let’s go to the cinema tomorrow.
 • Don’t make me feel

Đứng sau cụm từ “Had better”

Ví dụ:

 • She had better ask him not to come.
 • We had better reserve a room in the hotel.

Đứng sau từ để hỏi “Why” khi đưa ra lời gợi ý.

Ví dụ:

 • Why wait until tomorrow?
 • Why not ask him now?

Động từ nguyên mẫu có “to”

Chỉ mục đích, ý định hay một hành động.

Ví dụ:

 • She went out to buy
 • I am calling to ask you about dad.

Động từ nguyên mẫu có “to” được dùng như danh từ.
Ví dụ:

 • To be confident, she must learn a lot.
 • To join this group, you need to have many skill.

Được dùng để chỉ một thứ gì đó có thể hoặc sẽ được làm.

Ví dụ:

 • The children need a garden to play
 • I would like a sandwich to eat.

 

MỘT SỐ CẤU TRÚC ĐẶC BIÊT SỬ DỤNG ĐỘNG TỪ NGUYÊN THỂ CÓ “TO”:

Subject      + to be  + adjective         (+ for/of someone)         + to-infinitive

Ví dụ:

 • It is good to talk him.
 • It is good of you to talk to him

Subject + to be  + noun phrase   + to-infinitive

Ví dụ:

 • It was a stupid place to park.
 • That is a dangerous wat to behave.

Như vậy, chúng ta đã tổng hợp lại các cách sử dụng của động từ nguyên mẫu trong tiếng Anh rồi đó. Hãy đọc thật kĩ và ghi nhớ chúng để học tốt tiếng Anh hơn nhé.