Doanh nghiệp trong tiếng anh được dùng như thế nào?

– Chữ doanh nghiệp tiếng anh là “enterprise”, company
– Chữ tư nhân trong tiếng anh là “private”
=> Ghép 2 chữ lại sẽ là: private enterprise , private company

Như vậy thì 2 cụm từ trên, cái nào được sử dụng phổ biến hơn?
Theo như tìm kiếm google thì cụm từ
private company được dùng nhiều hơn với hơn 29.500.000 kết quả
private company được dùng nhiều hơn với hơn 4.080.000 kết quả
Như vậy là các bàn hoàn toàn có thể tự tin chọn cho mình 1 cụm từ để sử dụng

Tham khảo thêm về định nghĩa “Doanh Nghiệp Tư Nhân”:

– “Basis of a free market capitalist system, it is a business unit established, owned, and operated by private individuals for profit, instead of by or for any government or its agencies.
Read more: http://www.businessdictionary.com/definition/private-enterprise.html – Nguồn http://www.businessdictionary.com/definition/private-enterprise.html
– “Business firm in the private (non-public) sector of an economy, controlled and operated by private individuals (and not by civil servants or government-employees). Used also as an alternative term for private limited company.” Nguồn : http://www.businessdictionary.com/definition/private-company.html
http://www.investopedia.com/terms/p/privatecompany.asp