Tiếng Anh doanh nghiệp là một lĩnh vực rất phổ biến mà người đi làm hằng ngày sử dụng tiếng Anh sẽ thường xuyên tiếp xúc. Sau đây chúng tôi Top 10TPHCM sẽ giới thiệu tới quý vị định nghĩa tiếng anh như sau:

theo google dịch

– Company: nghĩa là công ty

– Enterprise: nghĩa là tổ chức kinh doanh, xí nghiệp, hãng

– Corporation: nghĩa là tập đoàn

– Holding company: nghĩa là công ty mẹ

– Subsidiary: nghĩa là công ty con

– Affiliate: nghĩa là công ty liên kết

– State-owned enterprise: nghĩa là công ty nhà nước

– Private company: nghĩa là công ty tư nhân

– Partnership: nghĩa là công ty hợp doanh

– Joint venture company: nghĩa là công ty liên doanh

– Limited liability company (Ltd): nghĩa là công ty trách nhiệm hữu hạn

– Joint stock company (JSC): nghĩa là công ty cổ phần