Một trong những cấu trúc ngữ pháp quan trọng mà bất cứ ai cũng cần phải thuộc nằm lòng khi học tiếng Anh đó chính là ngữ pháp về “Câu hỏi đuôi”. Hôm nay, hãy cùng mình ôn lại và học chúng một cách chi tiết hơn để hiểu rõ hơn về nó nhé.

Câu hỏi đuôi là một dạng câu hỏi ngắn đằng sau một câu trần thuật.

CẤU TRÚC:
Đối với động từ thường:
S + V(s/es/ed/2)….., don’t/doesn’t/didn’t + S?
S + don’t/ doesn’t/didn’t + V….., do/does/did + S?

Đối với động từ “tobe”:
Ví dụ:

  • He is your friend, isn’t he?
  • You are not her sister, are you?

Đối với động từ khuyết thiếu:
S + modal verb…………., modal verb + not + S?
Ví dụ:

  • He  can go with us tonight, can’t he?
  • Lan will go back to her school next week, won’t she?

S + modal verb + not…………., modal verb + S?
Ví dụ:

  • He can’t go with us tonight , can he?
  • Lan won’t go back to her school, will she?

Cách trả lời câu hỏi đuôi:

Ví dụ:

     tag question

   correct answer
It is expensive, isn’t it? Yes, it is/ No, it isn’t
It isn’t expensive, is it? Yes it is!/ No, it isn’t

Những trường hợp đặc biệt

Với những trạng từ mang nghĩa phủ định: neverrarelyseldomhardlybarely and scarcely

  • Câu trần thuật:
Câu trần thuật Câu hỏi đuôi
He never came again, did he?
She can rarely come these days, can she?
You hardly ever came late, did you?
barely know you, do I?
You would scarcely expect her to know that, would you?

 

  • Câu mệnh lệnh:
Câu mệnh lệnh Câu hỏi đuôi
Take a seat, Won’t you?
Help me, Can’t you?
Close the door, Would you?
Do it now, Will you?
Don’t forget, Will you?

Như vậy, câu hỏi đuôi không hề khó mà còn khá dễ để sử dụng. Hãy học chăm chỉ để thành thạo câu hỏi đuôi trong tiếng Anh nhé. Chúc các bạn học tốt.