Một trong những cấu trúc ngữ pháp quan trọng mà bất cứ ai cũng cần phải thuộc nằm lòng khi học tiếng Anh đó chính là ngữ pháp về “Câu hỏi đuôi”. Hôm nay, hãy cùng mình ôn lại và học chúng một cách chi tiết hơn để hiểu rõ hơn về nó nhé.

  1. Câu hỏi đuôi là dạng câu được sử dụng rất phổ biến, là một dạng câu hỏi ngắn đằng sau một câu trần thuật.

Cấu trúc câu hỏi đuôi:

  • Đối với động từ thường:

Câu giới thiệu khẳng định, phần hỏi đuôi phủ định.

S + V(s/es/ed/2)….., don’t/doesn’t/didn’t + S?

Câu giới thiệu phủ định, phần hỏi đuôi khẳng định

 S + don’t/ doesn’t/didn’t + V….., do/does/did + S?

 

  • Đối với động từ “tobe”:

Ví dụ: He is your friend, isn’t he?

You are not her sister, are you?

  • Đối với động từ khuyết thiếu:

Câu giới thiệu khẳng định, phần hỏi đuôi phủ định.

S + modal verb…………., modal verb + not + S?

Ví dụ:           He  can go with us tonight, can’t he?

Lan will go back to her school next week, won’t she?

Câu giới thiệu phủ định, phần hỏi đuôi khẳng định

S + modal verb + not…………., modal verb + S?

Ví dụ:          He can’t go with us tonight , can he?

Lan won’t go back to her school, will she?

  1. Cách trả lời câu hỏi đuôi

Ví dụ như mọi người đều biết tuyết màu trắng, chúng ta sẽ trả lời như sau:

 

tag question correct answer
Snow is white, isn’t it? Yes (it is)
Snow isn’t white, is it? Yes it is!
Snow is black, isn’t it? No it isn’t!
Snow isn’t black, is it? No (it isn’t)

 

  1. Những trường hợp đặc biệt

 

  • Với những trạng từ mang nghĩa phủ định: neverrarelyseldomhardlybarelyand scarcely
positive statement
treated as negative statement
positive tag
He never came again, did he?
She can rarely come these days, can she?
You hardly ever came late, did you?
barely know you, do I?
You would scarcely expect her to know that, would you?

 

  • Câu mệnh lệnh:
Câu mệnh lệnh + question tag notes
Take a seat, won’t you? polite invitation
Help me, can you? quite friendly
Help me, can’t you? quite friendly (some irritation?)
Close the door, would you? quite polite
Do it now, will you. less polite
Don’t forget, will you. with negative imperatives only will is possible

 

  1. Một vài trường hợp đặc biệt hơn
example notes
am right, aren’t I? aren’t I (not amn’t I)
You have to go, don’t you? you (do) have to go…
have been answering, haven’t I? use first auxiliary
Nothing came in the post, did it? treat statements with nothing, nobody etc like negative statements
Let’s go, shall we? let’s = let us
He‘d better do it, hadn’t he? he had better (no auxiliary)

 

Như vậy, câu hỏi đuôi không hề khó mà còn khá dễ để sử dụng. Hãy học chăm chỉ để thành thạo câu hỏi đuôi trong tiếng Anh nhé. Chúc các bạn học tốt.