Hướng dẫn phát âm cho từ điển tiếng Anh và tiếng Anh học thuật

Hướng dẫn này sẽ giúp bạn hiểu và sử dụng các ký hiệu phát âm được tìm thấy trong các từ điển này.

Các phát âm tiếng Anh được đưa ra là của những người nói trẻ tuổi của Đại tướng Anh. Điều này bao gồm RP (Nhận phát âm) và một loạt các dấu tương tự không thuộc khu vực mạnh. Các cách phát âm của người Mỹ được chọn cũng càng xa càng tốt nhất (không liên quan đến bất kỳ khu vực cụ thể nào). Trong các mục từ điển, phát âm tiếng Anh được đưa ra đầu tiên: luyen thi ielts 

Phụ âm

p cây bút /cây bút/
b xấu / Baed /
t trà /tiː/
Cười mở miệng đã làm / Dɪd /
k con mèo /kæt/
ɡ được / Ɡet /
chuỗi /tʃeɪn/
vâng giờ / Dʒæm /
đụ ngã / fɔːl /
v từ / Tốt: /
tôi gầy / θɪn /
amit điều này / Ðɪs /
S xem / siː /
từ vườn bách thú / Để /
ʃ giày / ʃuː /
ʒ tầm nhìn / ˈVɪʒn /
h / Exit /
m Đàn ông / Men- /
viết sai rồi hiện nay / naʊ /
n hát / sɪŋ /
l Chân / leɡ /
r màu đỏ / đỏ /
j Đúng / có /
trong ướt /ướt/

Ký hiệu (r) chỉ ra rằng phát âm tiếng Anh sẽ có / r / chỉ khi một nguyên âm phát ra trực tiếp ở đầu từ tiếp theo, như ở xa ; mặt khác, / r / bị bỏ qua. Đối với tiếng Anh Mỹ, tất cả các âm / r / nên được phát âm.

/ x / đại diện cho một âm thanh phụ âm đọc run lưỡi để phát âm như trong / lɒx / cho Scotland loch , Irish Lough .

Nguyên âm và nhị âm

tôi xem / siː /
Tôi vui mừng / Questionable /
ɪ ngồi / sɪt /
điều này / Đây /
æ con mèo /kæt/
ɑː bố /ˈfɑːðə(r)/
ɒ / ɡɒt / (tiếng Anh Anh)
ɔː cái cưa / Sɔː /
ʊ đặt / Pʊt /
trong thực tế / Tháng 10 /
A. quá / TU /
ʌ cup / kʌp /
ɜː lông / fɜː (r) /
b trong khoảng / tin tức /
Nói / seɪ /
b đi / / (Tiếng Anh Anh)
đi / ɡoʊ / (tiếng Anh Mỹ)
của tôi /maɪ/
ɔɪ con trai /bɔɪ/
hiện nay / naʊ /
Vâng ở gần / nɪə (r) / (tiếng Anh Anh)
Vâng tóc / heə (r) / (Anh Anh)
Vâng nguyên chất / pjʊə (r) / (Anh Anh)
Nhiều loa Anh sử dụng / ɔː / thay vì nhị trùng âm / ʊə /, đặc biệt là trong những từ phổ biến, do đó chắc chắn sẽ trở thành / ʃɔː (r) / vv Âm thanh / ɒ / không xảy ra trong tiếng Anh-Mỹ, và từ đó có điều này nguyên âm trong phát âm tiếng Anh thay vào đó sẽ có / ɑː / hoặc / ɔː / trong tiếng Anh Mỹ. Ví dụ: got là / ɡɒt / trong tiếng Anh Anh, nhưng / ɡɑːt / trong tiếng Anh Mỹ, trong khi con chó là tiếng Anh / dɒɡ /, American / dɑːɡ /. Ba lưỡng cực / ɪə eə/ chỉ được tìm thấy trong tiếng Anh Anh. Ở những nơi tương ứng, tiếng Anh Mỹ có một nguyên âm đơn giản theo sau là / r /, vì vậy gần là / nɪr /, tóc là / her /, và thuần là / pjʊr /.

Nguyên âm mũi, được đánh dấu bằng /  /, có thể được giữ lại trong một số từ được lấy từ tiếng Pháp, như trong penchant / pɒ̃ʃɒ̃ / và coq au vin / ˌkɒk ˈvæ̃ /.

Phụ âm âm tiết

Các âm / l / và / n / thường có thể là “âm tiết” – nghĩa là chúng có thể tự tạo thành một âm tiết mà không cần nguyên âm. Có một âm tiết / l / trong cách phát âm thông thường của mid / mɪdl /, và một âm tiết / n / trong đột ngột / sʌdn /.

Nguyên âm yếu / i / và / u /

Các âm thanh được biểu thị bằng /  / và / ɪ / phải luôn được tạo ra khác nhau, như ở nhiệt / hiːt / so với hit / hɪt /. Ký hiệu / i / đại diện cho một nguyên âm có thể được phát âm là /  / hoặc / ɪ / hoặc là một âm thanh là một sự thỏa hiệp giữa chúng. Trong một từ như happy / hæpi /, những người nói trẻ hơn sử dụng chất lượng giống như /  /, nhưng thời lượng ngắn. Khi / i / được theo sau bởi / ə / chuỗi cũng có thể được phát âm / /. Vì vậy, từ đáng ngờ có thể là / ˈdjuːbiəs / hoặc / ˈdjuːbjəs /. Theo cùng một cách, hai nguyên âm được biểu thị /  / và / ʊ / phải được giữ riêng biệt nhưng / u / đại diện cho một nguyên âm yếu khác nhau giữa chúng. Nếu / u / đang trực tiếp theo sau một phụ âm, nó cũng có thể được phát âm như / ə /. Vì vậy, kích thích có thể là / stɪmjuleɪt / hoặc / stɪmjəleɪt /.

Hình thức yếu và hình thức mạnh

Một số từ rất phổ biến, ví dụ tại , cho và có thể , có hai cách phát âm. Chúng tôi đưa ra cách phát âm thông thường (yếu) đầu tiên. Cách phát âm thứ hai (mạnh) phải được sử dụng nếu từ đó được nhấn mạnh, và nói chung khi từ đó ở cuối câu. Ví dụ:

  • Có thể / kən / bạn giúp đỡ?
  • Tôi sẽ giúp nếu tôi có thể / kæn /.
  • Cheap washing sofas at home( giặt ghế sofa giá rẻ tại nhà)

Khai thác / t /

Trong tiếng Anh Mỹ, nếu âm a / t / nằm giữa hai nguyên âm và nguyên âm thứ hai không bị căng thẳng, âm / t / có thể được phát âm rất nhanh và được phát âm sao cho giống như một âm ngắn / d / hoặc r- âm thanh của một số ngôn ngữ. Về mặt kỹ thuật, âm thanh là “tiếng gõ” và có thể được ký hiệu là /  /. Vì vậy, người Mỹ có thể phát âm khoai tây là / pəˈteɪt̬oʊ /, gõ từ thứ hai / t / trong từ (nhưng không phải là từ đầu tiên, vì trọng âm). Người nói tiếng Anh thường không làm điều này.

Các điều kiện để khai thác cũng nảy sinh rất thường xuyên khi từ được đặt lại với nhau, như trong không chỉ , những gì tôi , vv Trong trường hợp này nó không quan trọng cho dù nguyên âm sau đây được nhấn mạnh hay không, và thậm chí cả loa Anh có thể sử dụng vòi nước trong này tình hình, mặc dù họ có vẻ khá bình thường.

Điểm dừng glottal

Trong cả hai loại tiếng Anh của Anh và Mỹ, a / t / xuất hiện ở cuối từ hoặc âm tiết thường có thể được phát âm là một điểm dừng glottal / ʔ / (một khoảng trống im lặng được tạo ra bằng cách nín thở một cách ngắn gọn) thay vì a / t /. Để điều này xảy ra, âm thanh tiếp theo không được là nguyên âm hoặc âm tiết / l /.

Vì vậy, bóng đá có thể là / fʊʔbɔːl / thay vì / fʊtbɔːl /, và nút có thể là / bʌʔn / thay vì / bʌtn /.

Nhưng một điểm dừng glottal sẽ không được sử dụng cho âm / t / trong chai hoặc tốt hơn vì những âm thanh phát ra sau đó.