Cùng là những từ chỉ người, nhưng “Person” và “People” lại có cách sử dụng khác nhau. Hôm nay, hãy cùng mình tìm ra sự khác:  nhau của chúng nhé.

  1. “Person”: một người, một cá nhân

 

  • Được dùng như là một danh từ số ít. Nó chỉ một người với nghĩa cụ thể, một cá nhân có cá tính riêng biệt.

Ví dụ: She is a person who always walks up early.

( Cô ấy là người luôn luôn dậy sớm)

What kind of person is she?

( Cô ấy là người như thế nào? )

  • As a person” = “ A human being”

Ví dụ: I like her as a person, but not as a boss.

  • “In person” : Tự mình làm lấy.

Ví dụ: You have to do your homework in person.

( Cậu phải tự mình làm bài tập về nhà)

  1. “People”: Số nhiều của “Person”

“People” được dùng với nghĩa con người, dân tộc, nhân dân. Thường chỉ con người nói chung mà không hướng cụ thể đến cá nhân nào.

Ví dụ: How many people are there in your family?

Old people need to be taken care of carefully.

  1. Ngoài ra, ta còn hay sử dụng “Persons” tương đương với “People”
  • Dùng khi chỉ số người xác định
  • Dùng với nghĩa trịnh trọng như trong một tấm bảng
  1. “Peoples” có nghĩa là những/ các dân tộc.

Ví dụ: The peoples of Vietnam: Các dân tộc của Việt Nam.

Cách dùng của “Person” và “People” đều có sự khác nhau và vì thế chúng ta cần để ý kĩ để tránh nhầm lẫn khi sử dụng chúng. Chúc các bạn học tốt.