Cùng mang nghĩa là học, nhưng “Learn” và “Study” khiến nhiều người thấy bối rối khi không phân biệt được sự khác nhau của chúng để có sự lựa chọn phù hợp. Hôm nay hãy cùng mình tìm hiểu nhé.

 1. “Learn” – /lə:n/: học tập, nghiên cứu.

 

 • Dành trong việc thu nhận kiến thức, hoặc các kĩ năng bằng cách học tập.’

 

 • “Learn” là học một cách tự nhiên, thấm dần vào nhận thức.

Ví dụ:   She learned how to do her job very quickly.

( Cô ấy học cách làm việc rất nhanh)

 • Có nghĩa là hiểu ra một điều gì đó mà trước đây bạn không biết.

Ví dụ: I soon learned that the best way is to keep quiet

(Tôi chợt hiểu ra rằng cách tốt nhất là yên lặng.)

He learned about computers by reading a book.

( Anh ấy học về máy tính bằng cách đọc sách)

The children learned several facts about cows in class this week.

( Lũ trẻ học rất nhiều điều hay ho về bò cái trong lớp tuần này)

Một số cụm từ với “Learn”:

 • “Learn of”: biết được gì, nghe nói
 • “Learn by heart”: học thuộc lòng
 • “Learn from your mistakes”: biết sửa lỗi mình=learn the hard way…

 

 1. “Study” – /’stʌdi/: học, cố gắng, tìm cách…

 

 • “Study” không hoàn toàn là học. “Study” là khi bạn đọc báo, đọc sách về thứ gì đó bạn không biết nhiều về nó.

 

 • Chỉ hoạt động học tập hay thu thập kiến thức, kỹ năng có thể học tập từ sách vở hay học tập bằng cách khám phá thế giới xung quanh, thiên nhiều về việc bạn nỗ lực nhớ, học thuộc một loại kiến thức gì đó.

 

Ví dụ:   Students who spend some time each day studying will do well on tests.

( Học sinh dành thời gian mỗi ngày để học thì sẽ đạt kết quả tốt trong bài kiểm tra)

She spent an hour every night studying her new vocabulary words.

( Cô ấy dành 1 giờ mỗi tối học từ mới)

They study how to read and write at school.

( Chúng học cách đọc và viết ở trường)\

 • “Learn” bao gồm “ “studying, practicing, being taught or experience”

Các bạn đã có thể phân biệt được rõ ràng hai từ vựng này hơn chưa? Không khó đúng không? Chúc các bạn luôn học tốt nhé.