Có rất nhiều người học tiếng Anh bối rối khi sử dụng các từ “Job” và “Work” bởi chúng có chung một trường nghĩa. Ngày hôm nay, mình sẽ phân biệt sự khác nhau của chúng giúp các bạn không còn nhầm lẫn nữa nhé.

  1. “Job”: /dʤɔb /( danh từ): việc làm, công việc.

 

  • Dùng khi nói đến một việc làm thường xuyên hay chính thức và được nhận tiền, nhận lương từ công việc đó.

Ví dụ: Right after graduating from college, I worked two jobs so that I could pay off my student loans faster.

( Ngay sau khi tốt nghiệp đại học, tôi đã làm hai công việc vì vậy tôi có thể trả khoản nợ thời sinh viên của mình nhanh hơn)

  • “Job” là một danh từ đếm được.

 

  • Một số cụm từ đi cùng với “Job”

Apply for a job: Xin việc.

Get a job: Được nhận vào làm việc.

Andy got a holiday job: Andy có một công việc nhàn nhã.

I need a job: Tôi cần một công việc.

Offer someone a job: Mời ai đó làm việc.

  1. Work( danh từ hoặc động từ) : sự làm việc, công việc, công tác.

 

  • “Work” được dùng chung chung hơn so với “Job”, chỉ công việc nói chung. Trong “Work” đã bao gồm “Job”

 

  • “Work” là danh từ không đếm được, vì thế nó không được dùng ở dạng số nhiều. Ngoại trừ works of art / literature.

Ví dụ: I went to the bar with some friends from work.

I can’t access Facebook when I’m at work.

Giờ thì các bạn có thể hiểu chúng khác nhau như thế nào chưa? Việc phân biệt rõ sự khác nhau và cách dùng của chúng giúp bạn cảm thấy dễ dàng hơn trong việc học tiếng Anh. Chúc các bạn học tốt