Happen”, “Occur” và “Take place” là những từ đồng nghĩa mang nghĩa “xảy ra”, tuy nhiên luôn tồn tại sự khác nhau giữa chúng. Cùng đi tìm hiểu nhé.

 1. “Happen” – /’hæpən/: xảy ra, tình cờ

 

 • Là từ vựng được sử dụng thông dụng nhất trong 2 từ/ cụm từ trên, dùng để nói đến các sự việc xảy ra bất ngờ, ngẫu nhiên mà không có kế hoạch trước.

Ví dụ:  The accident happened at 9:30 p.m.

 • “Happen” đi kèm “to” chỉ kết quả của sự tình cờ, một việc ngẫu nhiên xảy ra.

Ví dụ: I happen to meet him.

 • “Happen” được dùng trong các trường hợp thông thường, thông dụng. Nó không có hình thức bị động.
 • Thường đi sau những từ như: Something, nothing, anything, much, little, a few things, an odd thing.

 

 1. “Occur” – /ə’kə:/ : xảy ra, xảy đến.

 

 • “Occur” có nghĩa tương tự như “Happen”, nhưng nó được sử dụng trong những trường hợp trang trọng hơn. Nó được sử dụng để đề cập sự kiện xảy ra trong một tình huống hay một nơi chốn cụ thể.

Ví dụ:   The police said that the accident occurred at about 4:30 p.m.

 • Được dùng  để chỉ sự hiện diện, tồn tại của một sự vật/việc gì đó.

Ví dụ: These kind of flowers only occur in the Poland.

 • Chúng ta sử dụng “Occur + to” để diễn tả một ý kiến nào đó chợt nảy ra trong đầu.

Ví dụ: The thought of giving up never occurred to me.

 1. “Take place” -/teik pleis/ : xảy ra

 

 • Được sử dụng để nói đến các sự kiện đã được lên kế hoạch trước.

Ví dụ: She wanted Hugh’s wedding to take place quickly.

Elections will now take place on November the twenty-fifth.

Ba từ vựng này không hề khó để có thể phân biệt chúng. Nếu các bạn để ý một chút là sẽ có thể sử dụng thành thạo chúng rồi. Chúc các bạn học tốt.