Dù đều được hiểu với nghĩa “Thông minh” nhưng “Clever”, “Smart” và “Intelligent” lại có sắc thái ý nghĩa khác nhau. Hãy cùng mình đi tìm hiểu nhé.

 1. “Clever” – /’klevə/: thông minh, lanh lợi, khôn ngoan.

 

 • “Clever” chỉ một người lanh lợi, nhanh trí, có thể giải quyết vấn đề nhanh và hiệu quả.

Ví dụ: She is clever to get what she wants

 

 • Được dùng chủ yếu với nghĩa lành nghề, khéo léo (= skillful)

Ví dụ:  He is clever with his hands.

The factory needs clever workers.

 1. “Smart”- /smɑ:t/: thông minh.

 

 • Dùng khi muốn chỉ ai đó sáng dạ, nhanh nhạy, sáng suốt. Nhưng sự nhanh nhạy này chúng ta cần thời gian để nỗ lực mới đạt được.

Ví dụ: Smart lawyers can effectively manipulate juries.

 • “Smart” được dùng để chỉ diện mạo của một người. Thường chỉ diện mạo sáng sủa, bảnh bao, gọn gàng.

Ví dụ: You look very smart in that suit.

 • Với nghĩa thông minh,smartcòn được dùng với những vũ khí có khả năng tự định vị mục tiêu hoặc được điều khiển bằng máy tính nhưsmart weapon, smart bomb.

 

 1. “Intelligent” : thông minh.

 

 • Trong ba từ trên, “Intelligent” là từ mang đúng nghĩa thông minh nhất.

 

 • Dùng để chỉ người có trí tuệ, tư duy nhanh và có lo-gic hoặc chỉ những sự vật, sự việc xuất sắc.

 

Ví dụ:  Her answer showed her to be an intelligent young woman.

 • “Intelligent” chỉ khả năng phân tích, giải quyết vấn đề một cách khoa học và hiệu quả.

Ví dụ: An intelligent terminal can edit input before transmission to a hostcomputer.

Như vậy, không quá khó để phân biệt sự khác nhau của chúng để các bạn có thể sử dụng chúng chính xác trong mỗi trường hợp. Hãy học thật kĩ nhé. Chúc các bạn học tốt.