Chắc hẳn các bạn đã không ít lần tự hỏi là nên sử dụng “Alone” hay “ Lonely” trong một vài trường hợp cần thiết rồi đúng không? Nếu vậy, hãy cùng đọc bài viết dưới đây để nắm chắc cách sử dụng của chúng nhé.

  1. “Alone” – /ə’loun/: một mình, trơ trọi, cô độc.

 

  • Dùng như một danh từ và trạng từ.

 

  • Được sử dụng để chỉ cảm giác cô độc, không ai bên cạnh, tách biệt mọi người.

Ví dụ: She was alone when she heard the sad news.

( Cô ấy muốn một mình khi nghe thấy một tin không vui)

Did they travel alone or did they take the children with them?

( Họ đi một mình hay mang cả đám trẻ đi vậy?)

  • Khi được sử dụng như một tính từ, “Alone” không đứng trước danh từ.

Trong tiếng Anh khẩu ngữ, alone còn được diễn đạt theo cách khác là: on my (your, his, her, our, their) own và by oneself (myself, yourself, etc) cũng có nghĩa là làm gì đó một mình.

Ví dụ:

an alone man (sai)

 

a man on her own (đúng)

 

Một người đàn ông cô đơn

  • “Alone” được sử dụng sau “Linking verb”- liên động từ.

Ví dụ:  I prefer going to lunch alone.

When you feel really alone and like no one cares it can be difficult to know what to do.

  1. “Lonely” – /’lounli/: cô đơn, cô độc.

 

  • Nói về cảm giác, cô đơn cô độc, hiu quạnh. Chúng ta có thể chọn một mình( alone), nhưng không chọn cô đơn, cô độc( Lonely).

Ví dụ: Without her friends, it was a long and lonely journey.

           She says she feels very lonely and depressed living in that big house.

Ta dễ dàng phân biệt alone với lonely trong câu dưới đây.

David wants to be alone for some weeks to concentrate on his work, but after a few days, he starts getting lonely and bored.

David muốn ở một mình trong vài tuần để tập trung vào công việc của anh ta nhưng chỉ vài ngày sau là anh ta bắt đầu cảm thấy cô độc và chán nản.

Bây giờ thì chắc hẳn việc sử dụng và phân biệt sự khác nhau giữa “Alone” và “Lonely” không còn khó khăn với các bạn nữa đúng không? Chúc các bạn luôn học thật tốt nhé.