Mỗi người học tiếng Anh như chúng ta thường hay mắc nhiều sai lầm trong việc sử dụng những từ đồng nghĩa với nhau bởi không phân biệt được những trường hợp và ngữ cảnh phù hợp để dùng chúng. “Afraid” và “Scared” là một ví dụ. Chúng cùng mang nghĩa là “sợ hãi” nhưng lại có cách dùng khác nhau. Chính vì vậy hôm nay mình sẽ giúp các bạn cách phân biệt chúng một cách chính xác nhất nhé.

  1. Giống nhau:

 

  • Đều được sử dụng để nói về cảm giác sợ hãi, lo lắng của ai đó.

Cấu trúc: afraid / scared of Noun/ doing something: sợ gì, sợ làm gì.

Ví dụ:    Many children are afraid of / scared of cockroaches and spiders.

Don’t be scared / afraid. He is a kind person. He won’t hurt you.

Cấu trúc: Afraid/ scared + to + infinitive cũng được dùng khá phổ biến để diễn đạt việc ai đó sợ làm gì.

Ví dụ: She was too scared to raise her voice.

I am not afraid to tell the truth.

  1. Khác nhau:

 

a. Dù là tính từ nhưng “afraid” không được dùng trước danh từ, nó chỉ đứng sau “linking verb” ( liên động từ) như “be”, “seem”, “appear”, “feel”,…

Ví dụ:  She is afraid.

( NOT She is an afraid woman.)

Trong khi đó, “scared” có thể được dùng ở cả hai vị trí.

Ví dụ: She is a scared woman.

Hoặc:  She feels scared.

b. Chúng ta có thể dùng scared by something(sợ cái gì) nhưng afraid lại không được dùng theo cách nói này.

Ví dụ: They were scared by the explosion.

( NOT They were afraid by the explosion.)

c.Chúng ta có thể sử dụng cụm “  I am afraid he/she/we,..” mang nghĩa “Tôi rất lấy làm tiếc” trong trường hợp thông báo tin không tốt là một cách nói mang tính chất trang trọng, lịch sự.

Ví dụ: I’m afraid we will be late.

               Thầy e rằng chúng ta sẽ muộn mất.

Hoặc: I’m afraid so. / I’m afraid not.

Chúng ta có thể dùng cấu trúc trên như là một câu trả lời ngắn để khẳng định tin xấu.

Như vậy, “scared” và “afraid” khác nhau nhất là ở cách sử dụng chúng. Vì vậy chỉ cần để ý một chút là các bạn có thể sử dụng chúng rất chính xác rồi. Chúc các bạn luôn học tốt nhé.