“During”  và “Through” là những từ vựng chúng ta cần phân biệt và biết rõ cách sử dụng bởi hai từ vựng này chúng ta rất thường gặp trong cả văn nói và văn viết.

  1. “During”

 

  • Là một giới từ được dùng trước một danh từ để nói khi điều đó xảy ra. Nó không cho chúng ta biết nó đã xảy ra bao lâu.

Ví dụ: What are you going to do during Christmas?

( Cậu sẽ làm gì trong suốt lễ giáng sinh thế?)

It was snowing during the morning.

( Trời đã mưa trong suốt buổi sáng)

I’ll come and visit you during the weekend.

( Mình sẽ đến và thăm cậu vào cuối tuần)

I’ve heard the news about Peter and Ann. They are engaged. I was so excited during our lecture that I was not able to listen.

( Tôi vừa nghe tin về Peter và Ann. Họ đã đính hôn rồi đó. Trong suốt cả bài giảng tôi đã  háo hức đến nỗi không nghe được gì nữa cả.)

 

  1. “Through”

 

  • Dùng để chỉ chuyển động của vật từ điểm này đến điểm khác, chỉ chuyển động qua một đám đông ( through the crowd), qua tỉnh lỵ ( through several towns), qua rừng( walk through the wood)

Ví dụ: We drove through several towns.

( Chúng tôi đi qua khá nhiều tỉnh thành)

  • Được sử dụng với nghĩa “từ đầu đến cuối”

Ví dụ: This is a side road through the field.

        (Đây là con đường phụ chạy xuyên suốt cánh đồng)

 

  • Chỉ mối quan hệ trong gia đình.

Ví dụ: We are cousins through our parents.

( Chúng tôi là anh em họ thông qua bố mẹ của chúng tôi)

  • Được sử dụng để chỉ một khoảng thời gian.

Ví dụ: Monday throughs Saturday.

( Từ thứ hai đến thứ Bảy)

  • Trải qua một việc gì đó.

Ví dụ: I went through a torture yesterday while I was writing my test. It was so hard!

        (Tôi đãtrải quamột buổi kiểm tra đầy căng thẳng vào hôm qua. Nó thật quá khó!)

  • Được dùng như một giới từ.

Ví dụ: The dog got out through a hole in the fence.

( Con chó chạy lọt khỏi hàng rào qua một lỗ hổng)

Ngoài ra, “through” còn được sử dụng như “because of something/somebody” hoặc “due to” ( bởi vì)

Ví dụ: My wife could not catch her connection flightthroughdelay of her first flight.

                 (Vợ tôi đã lỡ mất chuyến bay chuyển tiếp chuyến bay đầu tiên của cô ấy đã bị hoãn)