Chúng ta thường sử dụng rất nhiều giới từ trong tiếng Anh, tuy nhiên không phải lúc nào chúng ta cũng có thể sử dụng chúng một cách chính xác nhất. “With,” “Over,” and “By” chính là một trong những giới từ quan trọng và phổ biến nhất chúng ta cần nắm vững. Hôm nay hãy cũng mình tổng hợp lại cách sử dụng của ba giới từ này nhé.

 1. “With”

 

 • Được sử dụng để chỉ một hành động đồng hành cùng ai đó.

Ví dụ: I am living with my friend.

 • Được dùng để chỉ mục đích sử dụng của sự vật, sự việc nào đó.

Ví dụ: I cook this dish with rice and beaf.

 • Được dùng để chỉ cảm giác, cảm xúc của ai đó.

Ví dụ: She helped me with sincerity.

 • Được dùng để chỉ một ai đó có cái gì đó.

Ví dụ: My brother looks like my father with curly hair.

 1. “Over”

 

 • Dùng để chỉ sự chuyển động từ trên xuống dưới.

Ví dụ: The big tree fell over on the road.

 • Dùng để chỉ sự chuyển động từ nơi này qua nơi khác.

Ví dụ: They sent over a gift for his promotion.

 • Dùng khi nói một số lượng vượt quá dự tính.

Ví dụ: our meeting is over 1000 person.

 • Dùng để chỉ một giai đoạn, một khoảng thời gian.

Ví dụ: I made this cake over 1 hour.

 1. “By”

 

 • Được dùng trong câu bị động.

Ví dụ: I was given this pen by my friend.

 • Dùng để phương tiện.

Ví dụ: I go to school by bus.

Please send this package to Russia by airmail.

 

 • Dùng để chỉ một trạng thái gần trong không gian.

Ví dụ: My crush is standing by me.

 • Dùng để chỉ cách thức.

Ví dụ: You can do this hard homework by asking you teacher’s help.

Để có thể làm tốt phần giới từ, chúng ta nên đọc thật kỹ và nắm vững các quy tắc sử dụng ở bên trên. Chúc các bạn luôn học tốt.